ДОКУМЕНТИ > ЗА КЛУБОВЕТЕ

Уважаеми кандидати за членове на Автомобилна федерация на България, 

Необходимо е да се запознаете с последните промени в Закона за физическото възпитание и спорта, преди да кандидатствате за членство в АФБ.

Съгласно чл. 14 и чл. 15 от Закона, прилагаме за попълване, подпис и печат "Заявление за членство", в което са описани всички документи, копия от които можете да ни изпращате както по имейл, така и на адреса на АФБ.

След като получим за съхранение всички необходими документи, на следващо заседание на Управителен съвет на Федерацията ще бъде гласувано приемането на Вашия спортен клуб.

Заявление за клубно членство

Образец №1 - Списък на лицата, които извършват обучения, тренировъчна и състезателна дейност в клуба

Образец №2 - Списък на спортните обекти на клуба

Образец №3 - Декларация съгласно чл. 14 и чл. 15 от ЗФВС

Банкова сметка на АФБ:

IBAN: BG69BPBI 79401087955501 

BIC: BPBIBGSF

 

Уважаеми членове на Автомобилна федерация на България, 

Необходимо е да се запознаете с последните промени в Закона за физическото възпитание и спорта, преди да заявите продължаване на членството си в АФБ.

Нашата цел е документацията на всеки един клуб - наш член - да бъде изрядна.

Затова Ви молим, при подаване на прилежно попълненото и подпечатано Заявление за продължаване на членство, да ни предоставите и всички липсващи при нас документи, описани в чл. 14 и чл. 15 от Закона.

Заявление за продължаване на клубно членство

За да бъдете вписани в Регистъра на спортните клубове на Министерството на младежта и спорта, молим да попълните и трите образеца, приложени отдолу:

Образец №1 - Списък на лицата, които извършват обучения, тренировъчна и състезателна дейност в клуба

Образец №2 - Списък на спортните обекти на клуба

Образец №3 - Декларация съгласно чл. 14 и чл. 15 от ЗФВС

Благодарим Ви за разбирането.

 

 

Банкова сметка на АФБ:

IBAN: BG69BPBI 79401087955501 

BIC: BPBIBGSF

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 
гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys