Бюлетин за промяна на Наредба 2020


logoSmallИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

14.03.2020

Поради наложеното извънредно положение в страната с първоначално обявен период 13.03-13.04.2020 г. и предвид последвалите промени в изпълнението на годишния спортен календар на АФБ, са нанесени изменения в Наредба 2020 на Федерацията.

Промените касаят условията за годишното класиране. От чл.41 се заличават ал. 41.2.3 и §41.3.

Венцислав Орманов

Председател съдийска комисия

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys