НА ВНИМАНИЕТО НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ


logoSmall

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с усложнената ситуация с COVID-19 и Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България, РД-01-117/08.03.2020 и РД-01-118/08.03.2020 на министъра на здравеопазването, както и и Заповед на министъра на младежта и спорта,

НАРЕЖДАМ

Провеждането на спортни мероприятия да се извършва без публика. Там, където има определени зони за сигурност, да се спазват правилата, свързани с тях. Да се избягва участието на деца в церемониите по откриване на състезания и връчване на награди.

Заповедта е в сила до отмяната ѝ.

Камен Михайлов

/Председател УС на АФБ/

meropriyatiya narejdane 1

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ" 
гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys