II кръг драг Сливен

ДАТА 12.Септември.2020 г. - 13.Септември.2020 г.
КАТЕГОРИЯ ДРАГ

Описание

Организатор

АСК “Сливен драг тийм”
Уебсайт:
www.dragracing.bg
ОТМЕНЕН!!!
СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys