Съобщение


logoSmall

Уважаеми членове на АФБ,

Скъпи колеги,

Във връзка със Заповед РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, бе преустановено провеждането на всякакъв вид масови, в това число и спортни мероприятия в цялата страна.

Поради тази причина ние бяхме принудени да отложим за втори път организирането на Общо събрание на Федерацията и взимането на важни решения относно дейността на АФБ.

Уверяваме Ви, че при първа възможност такова събрание ще се проведе – след като мерките във връзка с разпространението на вируса COVID-19 бъдат преустановени.

Желаем Ви здраве.

 

С уважение:

УС на АФБ

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys