Допуска се упражняването на индивидуални спортни занимания


logoSmall

Със Заповед № РД-09-371/03.05.2020 на министъра на младежта и спорта, от 04 май се допуска упражняването на индивидуални спортни занимания на открито при спазване на дистанция от най-малко 2,5 метра между спортуващите.

Съгласно заповедта, спортните занимания могат да се упражняват и на спортни обекти на открито, като стадиони, тенис кортове и др., при спазване на всички противоепидемични мерки.

Прилагаме Заповедта.

Zapoved MMS 03.05

Zapoved MMS 03.052

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys