Отменя се действието на чл. 8.4, ал. 8.4.4 от Наредба 2020


logoSmallУважаеми колеги,

Във връзка с удължаване действието на противоепидемиологичните мерки, възпрепятстващи изпълнението на част от разпоредбите, записани в Наредба 2020 на АФБ, Ви уведомяваме, че считано от 15 май 2020 г. се отменя действието на Чл. 8.4, ал.8.4.4 от горецитираната наредба. Тази мярка се приема за улеснение на всички желаещи да получат състезателен лиценз и е валидна до второ нареждане. За валидни се считат всички медицински свидетелства, издадени тази година, от болнични заведения, различни от спортен диспансер.

Желаем на Вас и семействата Ви здраве!

УС на АФБ

2020 05 15 Biuletin2 1

 

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys