Тренировъчната дейност е разрешена


logoSmall

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Напомняме Ви, че е издадена Заповед № РД-09-371/03.05.2020 на министъра на младежта и спорта, според която пилотите, лицензирани към Автомобилна федерация на България, могат да осъществяват своята тренировъчна дейност.

Необходимо условие е да бъдат спазвани всички противоепидемиологични мерки при съблюдаване на социално отстояние от 2,5 метра и ползване на ЛПС.

 

Поздрави,

УС на АФБ

 

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys