Отлага се ЕКО-Рали България 2020


logoSmall

 

Провеждането на ЕКО-Рали България 2020 се отлага.

Решението за отлагане на състезанието е взето поради поредното усложняване на обстановката в страната.

Определена нова дата: 02-04 октомври 2020.

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys