КОНКУРС


В изпълнение на решение на Общото събрание на Автомобилна Федерация на България от 21.08.2020, Управителният съвет обявява конкурс за изработване на стратегия за работа с медии за постигане на по–добро отразяване на автомобилния спорт.
Заинтересованите участници да заявят желанието си на имейла на Федерацията, като в ТЕМА на имейла запишат КОНКУРС.
Необходимо е и кратко представяне на кандидата.

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys