Бюлетин No 1 КЪМ ДОПЪЛНИТЕЛЕН РЕГЛАМЕНТ ЗМ ХАСКОВО 17-18.10.2020г.


1.АДМИНИСТРАТИВНИЯТ И ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА АВТОМОБИЛИТЕ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ОТ 8:00ч. В ДВОРА НА СБА ХАСКОВО.

2. ЗАЯВКИ СЕ ПОДАВАТ НА first78@abv.bg , В УКАЗАНИЯ СРОК: 05-12.10 ВКЮЧИТЕЛНО.

ДИРЕКТОР СЪСТЕЗАНИЕ:ИВАН БАКЪРДЖИЕВ

 

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2020 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys