ДОКУМЕНТИ > ЗАЯВЛЕНИЯ

Уважаеми кандидати за членове на Автомобилна федерация на България, 

Необходимо е да се запознаете с последните промени в Закона за физическото възпитание и спорта, преди да кандидатствате за членство в АФБ.

Съгласно чл. 14 и чл. 15 от Закона, прилагаме за попълване, подпис и печат "Заявление за членство", в което са описани всички документи, копия от които можете да ни изпращате както по имейл, така и на адреса на АФБ.

След като получим за съхранение всички необходими документи, на следващо заседание на Управителен съвет на Федерацията ще бъде гласувано приемането на Вашия спортен клуб.

Заявление за клубно членство

Образец № 4 към чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗФВС - Декларация съгласно чл. 14 и чл. 15 от ЗФВС

Образец № 5 към чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗФВС - Списък на лицата, които извършват обучения, тренировъчна и състезателна дейност в клуба (Към него се прибавят копие от сключен договор за извършване на тренировъчна дейност към клуба, както и удостоверение за квалификацията на треньора/инструктора)

Образец № 6 към чл. 21, ал. 1, т. 14 от ЗФВС - Списък на спортните обекти на клуба (заедно с копие от сключен договор за ползване на базата)

Банкова сметка на АФБ:

IBAN: BG69BPBI 79401087955501 

BIC: BPBIBGSF

 

Уважаеми членове на Автомобилна федерация на България, 

Необходимо е да се запознаете с последните промени в Закона за физическото възпитание и спорта, преди да заявите пред АФБ членствени права за 2021 г.

Нашата цел е документацията на всеки един клуб - наш член - да бъде изрядна.

Затова Ви молим, при подаване на прилежно попълненото и подписано "Заявление за продължаване на членство", да ни предоставите и всички документи, описани в чл. 14 и чл. 15 от Закона.

Заявление за продължаване на клубно членство

Образец № 4 към чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗФВС - Декларация съгласно чл. 14 и чл. 15 от ЗФВС

Образец № 5 към чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗФВС - Списък на лицата, които извършват обучения, тренировъчна и състезателна дейност в клуба (Към него се прибавят копие от сключен договор за извършване на тренировъчна дейност към клуба, както и удостоверение за квалификацията на треньора/инструктора)

Образец № 6 към чл. 21, ал. 1, т. 14 от ЗФВС - Списък на спортните обекти на клуба (заедно с копие от сключен договор за ползване на базата)

Банкова сметка на АФБ:

IBAN: BG69BPBI 79401087955501 

BIC: BPBIBGSF

 Уважаеми състезатели,

В чл. 8 и чл. 13 от Наредбата за организиране и провеждане на автомобилни състезания на Автомобилна федерация на България можете да получите повече информация относно издаването на лицензи за пилоти. 

Заявление за издаване на състезателен лиценз за пилот

Вашите заявления изпращайте на имейл: office@afb-bg.com 

Уважаеми състезатели,

В Наредбата за организиране и провеждане на автомобилни състезания на Автомобилна федерация на България можете да получите повече информация относно издаването на технически паспорти на автомобили. 

Заявление за издаване на технически паспорт на автомобил

Вашите заявления изпращайте на имейл: scrutineers@afb-bg.com

Уважаеми състезатели,

В Наредбата за организиране и провеждане на автомобилни състезания на Автомобилна федерация на България можете да получите повече информация относно издаването на национална хомологация на автомобили. 

Заявление за издаване на национална хомологация за автомобил

Вашите заявления изпращайте на имейл: scrutineers@afb-bg.com

СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ"

гр. София, бул. Тодор Каблешков 55А, ет.2, офис 3
IBAN: BG69BPBI 79401087955501
BIC: BPBIBGSF
e-mail: office@afb-bg.com

stroy
©2021 СДРУЖЕНИЕ „АВТОМОБИЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ". Всички права запазени. Дизайн: Comtechsys